Psicopedagogia

Aspectes que treballem:

Trastorns de l’aprenentatge

Dificultats en la lecto-escriptura

 • Retard lector
 • Alteracions del ritme de lectura
 • Problemes de consciència fonològica
 • Problemes de comprensió lectora
 • Dislèxia
 • Disortografia
 • Disgrafia
 • Problemes d’orientació espaial
 • Problemes de motricitat fina

Dificultats en les matemàtiques

 • Discalcúlia
 • Aprenentatge de la mecànica de les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació, divisió)
 • Problemes de memorització de les taules de multiplicar

Trastorn de l’Aspectre Autista

 • Reeducació psicopedagògica
 • Assessorament i pautes d’actuació a les famílies a l’escola
 • Grups reduïts per treballar les habilitats socials
 • Sistemes alternatius de comunicació (plafons, PECS)

TDA-H

 • Treballar el Déficit atencional, la hiperactivitat i/o la impulsivitat que puguin presentar els nens i nenes
 • Atenció focalitzada, sostinguda, dividida, etc.
 • Memòria i velocitat de processament
 • L’autocontrol i els problemes de conducta
 • Treballar a partir de les autoinstruccions
 • Tècniques de resolució de problemes
 • Millorar la seva autoestima

Tècniques d’estudi

 • Aprendre a fer resums, treure les idees principals d’un text, saber fer esquemes
 • Aprendre a estudiar