Psicologia

Aspectes que treballem:

R

Autoestima

R

Gelosia

R

Pors i fòbies

R

Ansietat

R

Timidesa

R

Agressivitat

R

Processos de divorci

R

El dol infantil-juvenil

R

Addicció a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

R

Problemes de conducta

R

Manca de motivació

R

Intel.ligència emocional

R

Enuresi-encopresi

R

Assessorament a pares

R

TEA (Trastorn de l’Aspectre Autista)

R

Grups d’habilitats socials