Logopèdia

Aspectes que treballem:

R

Teràpia miofuncional

Estimulació de les funcions orofacials per tal de corregir problemes que afecten la respiració, la masticació, l’articulació i la deglució: Respiració oral, Babeig, Deglució atípica

R

Dislàlies

Dificultats per articular correctament alguns fonemes, ja sigui per alteració o absència d’alguns sons concrets.

R

Estimulació del llenguatge oral

R

Maloclusions linguals

Posició incorrecta de la llengua.

R

Habilitats de comunicació

Introduïnt, si cal, sistemes alternatius de comunicació (plafons, PECS).

R

Retards evolutius en l’adquisició del llenguatge oral

R

Dificultats en l’adquisició de la lecto-escriptura